Bæredygtighed som konkurrenceparamenter

Kronik i magasinet Byggeinformation. Læs den her: http://www.ke-fibertec.com/da/nyheder/baeredygtighed-som-konkurrenceparamenter/

This entry was posted in Tekstilbaseret ventilation and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *